About Us

गीतानगर सामुदायिक सिकाइ केन्द्र एवं पर्यटन सूचना केन्द्र

–भरतपुर महानगरपालिका–६, पारसनगर, चितवन २०६२ मंसिर १७ गते देखि संचालन हुँदै आएको छ । यस्को सेवा क्षेत्र (साविकको गीतानगर गा.वि.स.) हाल भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. ६ र १३ हुन गएको छ । यो संस्था नेपाल सरकारले जारी गरेको सामुदायिक सिकाइ(अध्ययन) केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका ले निर्धारित गरेको उद्देश्यहरु पूरा गर्न समुदायमा क्रियाशिल छ । संस्था सञ्चालनको आधार विभिन्न दातृसंस्था (स्थानीय सरकार, अन्य सरकारी गैर सरकारी) विकास साझेदारहरु नै छन् । यस्ले विगतमा विभिन्न साझेदार संस्थाहरुको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग लिई धेरै काम गर्न सफल भएको हो ।